Samodzielna rejestracja czy zakup spółki

Jeżeli przedsiębiorca, który postanawia rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej zastanawia się nad tym czy samodzielna rejestracja czy zakup spółki będzie dla niego korzystniejszym rozwiązaniem, powinien zastanowić się nad zaletami i wadami obydwu opcji. Samodzielna rejestracja spółki to czasochłonny i złożony proces, który wymaga znajomości obowiązujących przepisów prawa i kolejnych etapów procedury. …

Rejestracja spółek Legnica

Rejestracja spółki to skomplikowane zadanie, zwłaszcza dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z prowadzeniem własnej firmy. Osoby te nie do końca wiedzą jak zabrać się za wypełnianie formularzy i wniosków rejestracyjnych, co często prowadzi do przerwania procesu. Zakładanie spółki wiąże się z koniecznością wypełnienia dokumentów i dostarczenia ich do …

Zakładanie spółki w Warszawie

Osoby postanawiające założyć własną firmę często decydują się poprowadzić ją w formie spółki, zazwyczaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Największą wadą tego podmiotu jest jego proces ewidencyjny. Wymaga on bowiem uzupełnienia licznych wniosków i formularzy i złożenia ich do wymaganych urzędów. Przez formalności te zajmuje przeciętnie kilka tygodni, ponadto wszelkie braki …

Elektroniczna aktualizacja danych spółki z o.o.

Elektroniczna aktualizacja danych spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym zacznie obowiązywać od 1 marca 2021 roku. Od tego dnia zarówno pierwotny wpis, jak i wpisy zmian będą składane wyłącznie w formie elektronicznej. Złożenie będzie wymagało posłużenia się podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Od tej daty nie będzie możliwe …

Rejestracja Prostej Spółki Akcyjnej w Warszawie

Prosta Spółka Akcyjna to nowa forma prawna, która ma ułatwić w szczególności rozwój startupów poprzez uproszczoną i elektroniczną procedurę, również w zakresie ich rejestracji. PSA ma łączyć cechy spółki z o.o. z zaletami spółki akcyjnej. Główne cechy prostej spółki akcyjnej to: 1 złoty kapitału na start, szybka rejestracja elektroniczna, elektronizacja …

Pomoc w zmianie danych spółki S24

Dlaczego pomoc w zmianie danych spółki S24 okazuje się być niezbędna dla osób prowadzących działalność wpisaną do KRS? Czy współpraca z naszym biurem pomoże ustrzec właścicieli firm od kar finansowych? Niezłożenie wniosków aktualizacyjnych w przypadku zaistnienia takiej potrzeby naraża przedsiębiorców na odpowiedzialność wobec kontrahentów oraz inwestorów, dla których dane w …

Prosta spółka akcyjna założenie Warszawa

Prosta spółka akcyjna założenie Warszawa może odbywać się przy użyciu systemu informatycznego S24. W ciągu 24 godzin będzie można cieszyć się spółką. Proces zakładania jest identyczny w przypadku spółki z o.o.. Umowa spółki będzie mogła być kształtowana dowolnie w kwestiach, które nie są ujęte w ustawie. Wymóg umowy w postaci …

Prosta Spółka Akcyjna Warszawa

Prosta Spółka Akcyjna Warszawa to rozwiązanie, które zostało przygotowane głównie z myślą o startupach i we współpracy ze środowiskiem startupowym. PSA stanowi połączenie cech spółki z o.o. z zaletami spółki akcyjnej, zwłaszcza w zakresie możliwości finansowania spółki oraz jej funkcjonowania. Zasadniczą zmianą jest fakt, że wysokość minimalnego kapitału akcyjnego PSA …

E-rejestarcja spółki z o.o.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrować można przez Internet w sposób uproszczony, dzięki czemu od wnioskodawcy nie jest wymagana forma aktu notarialnego. Wniosek o rejestrację podmiotu gospodarczego należy wysłać w trybie S24, korzystając z gotowego wzorca formularza. Dokument rozpatrywany jest przez wydziały Krajowego Rejestru Sądowego w terminie jednego dnia od daty …

Zawieszenie spółki

Zawieszenie spółki wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej przedsiębiorca może wykonać na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy niż 30 dni. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku …