Akt notarialny spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, powstałą na mocy umowy wspólników. Zawarcie umowy następuje u notariusza, ponieważ musi przybierać formę aktu notarialnego. Na spotkaniu w kancelarii, na którym spółka ma zostać zawiązana muszą stawić się wszyscy udziałowcy, którzy podpiszą dokument. Jedynym odstępstwem od zasady, że umowa musi przybierać formę aktu notarialnego jest korzystanie z opcji elektronicznej rejestracji, opartej na gotowym wzorcu umowy.

Akt notarialny spółki z o.o. musi określać najważniejsze zasady funkcjonowania danego podmiotu gospodarczego i regulować kwestie związane z jego dalszą działalnością.

Obowiązkowymi informacjami jakie muszą znaleźć się w umowie spółki są:
– firma i siedziba spółki,
– przedmiot działalności,
– wysokość kapitału zakładowego,
– informacja o tym, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
– liczba i nominalna wartość udziałów obejmowanych przez wspólników,
– czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.