Aktualizacja danych KRS

Sporządzanie dokumentów: tak, sporządzamy wszystkie wymagane wnioski i formularze
Składanie wniosków i formularzy: tak

Zmiana nazwy spółki: tak
Zmiana składu zarządu: tak
Zmiana siedziby: tak
Zmiana adresu: tak
Zmiana osób będących wspólnikami: tak
Zmiana zapisów w umowie: tak
Zmiana kodów PKD: tak
Zmiana wysokości kapitału zakładowego: tak

Cena: zależy od rodzaju zmian (po wycenę zapraszamy tutaj)

Forma aktualizacji: elektroniczna

Miejsce aktualizacji: Warszawa, Kraków, dowolne miasto w Polsce
Czas realizacji: 2 dni