Aktualizacja wpisów KRS w Warszawie

Krajowy Rejestr Sądowy jest zbiorem informacji na temat wszystkich spółek zarejestrowanych w Polsce. Muszą się w nim znaleźć wszystkie informacje takie, jak siedziba spółki, wysokość wniesionego kapitału zakładowego, informacja o organach uprawnionych do reprezentowania spółki itp.. Tak więc wszelkie zaistniałe zmiany należy w odpowiednim czasie zaktualizować.

Obowiązkowa aktualizacja wpisów KRS w Warszawie obowiązuje również w przypadku zakupu gotowej spółki. Wówczas niedopełnienie tego obowiązku będzie wiązało się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Prócz tego mogą pojawić się problemy z dostarczaniem korespondencji, a zawarte umowy, transakcje i traktaty mogą okazać się nieważne bez dokonania aktualizacji zmiany w zarządzie.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że aktualizacja wpisów KRS w Warszawie może przerosnąć przedsiębiorcę, więc jeśli chcieliby Państwo obowiązek ten przekazać profesjonalistom, wówczas zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą firmą, a nasi eksperci zaoferują swoją pomoc.