Co zyskujesz kupując spółkę?

– Możesz rozpocząć prowadzenie działalności w 2 dni, ponieważ staniesz się właścicielem spółki posiadającej numer NIP, REGON.
– Nie musisz składać wniosków o rejestrację spółki w KRS i czekać na ich rozpatrzenie ani sporządzać formularzy aktualizacyjnych.
– Nie tracisz czasu na zgłaszanie spółki do Urzędu Skarbowego.
– Nie musisz obawiać się, że Twój wniosek o rejestrację spółki w rejestrze płatników VAT zostanie odrzucony, ponieważ oferujemy swoją pomoc.
– Masz możliwość nabycia spółki posiadającej wybrany przez Ciebie staż.
– Otrzymujesz gwarancję braku zadłużeń spółki, co potwierdzamy notarialnie.