Dobra nazwa dla spółki

Jedną z najważniejszych kwestii podczas zakładania spółki jest jej firma, czyli nazwa. Firma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi posiadać określenie formy prawnej, co oznacza że obowiązkowo musi posiadać dopisek “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub jeden ze skrótów tj. spółka z o.o. lub sp. z o.o. Ponadto nazwa powinna wskazywać na przedmiot działalności spółki oraz jej siedzibę.

Dobra nazwa dla spółki powinna charakteryzować się przede wszystkim dwoma cechami:
– powinna odróżniać się na rynku od innych firm,
– nie może wprowadzać w błąd zwłaszcza jeśli chodzi o osobę przedsiębiorcy, źródła zaopatrzenia oraz miejsce działalności.

Istnieje kilka słów, który nie należy umieszczać w nazwie spółki. Należą do nich:
– bank na oznaczenie działalności finansowej i pokrewnej,
– kasa, towarzystwo ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji,
– organizacja odzysku.

Jeżeli nie jesteś pewien czy firma pod jaką planujesz zarejestrować spółkę jest zgodna z prawem wówczas warto skonsultować tą kwestię z prawnikiem. Oszczędzi to wiele nieprzyjemności podczas rejestracji spółki oraz w trakcie nią zarządzania.