E-formularze do rejestracji spółki

1 lipca 2021 roku e-formularze do rejestracji spółki na dobre zastąpiły tradycyjne wnioski i papierowe druki. Uruchomiony wtedy system Portal Rejestrów Sądowych sprawił, że w końcu pojawiła się opcja elektronicznej rejestracji podmiotu gospodarczego, którego umowa ma formę aktu notarialnego. Dotychczas przedsiębiorcy, którzy chcieli założyć spółkę w systemie online, musieli pogodzić się z tym, że umowa zostanie wygenerowana na podstawie gotowego wzorca. Gotowy wzór nie dla wszystkich był jednak opcją do przyjęcia. Jeśli przyszłemu właścicielowi firmy zależało na nadaniu indywidualnego charakteru zapisom zawartym w umowie, musiał zrezygnować z rejestracji online, a e-formularze do rejestracji spółki musiał zastąpić papierowymi, ręcznie uzupełnionymi drukami. Wiązało się to nie tylko ze żmudnejszym procesem przygotowywania dokumentacji, ale również z dłuższym oczekiwaniem na rozpatrzenie wniosku o wpis do KRS.

System PRS wiele zmienił – dzięki niemu przedsiębiorca może zarówno sporządzić umowę w formie aktu notarialnego, jak i złożyć dokumenty do KRS bez wychodzenia z domu – przez internet