E-rejestarcja spółki z o.o.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrować można przez Internet w sposób uproszczony, dzięki czemu od wnioskodawcy nie jest wymagana forma aktu notarialnego. Wniosek o rejestrację podmiotu gospodarczego należy wysłać w trybie S24, korzystając z gotowego wzorca formularza. Dokument rozpatrywany jest przez wydziały Krajowego Rejestru Sądowego w terminie jednego dnia od daty złożenia pisma.

E-rejestarcja spółki z o.o. jest dużą oszczędnością czasu, ale wymaga od przedsiębiorcy złożenia elektronicznego podpisu, którym opatrzy umowę.

Ministerstwo Sprawiedliwości nałożyło na każdą osobę, która sporządza elektronicznie dokumenty obowiązek posiadania e-podpisu, które będzie potwierdzać tożsamość przedsiębiorcy.

Coraz więcej osób decyduje się na uproszczony sposób rejestracji, ponieważ przedsiębiorstwo może zostać zarejestrowane przy użyciu gotowego wzorca wniosku, a więc nie wymaga się znajomości przepisów prawnych, a także jest to o wiele krótsza procedura, niż w przypadku tradycyjnej formy składania deklaracji i formularzy do urzędów.