Etapy rejestracji prostej spółki akcyjnej

Finanse Centrum
Do:
Finanse Centrum

pon., 17 lut o godz. 14:46

etapy rejestracji prostej spółki akcyjnej

Podstawowym dokumentem regulującym zasady działania prostej spółki akcyjnej będzie umowa spółki określająca m.in. firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności, organy spółki, liczbę, serię i numery akcji. Umowę można sporządzić na dwa sposoby: tradycyjny i elektroniczny.

Kolejnym krokiem będzie rejestracja PSA w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sposób rejestracji będzie zależał od tego, jak zawrzesz umowę spółki. Jeśli skorzystasz z S24 – rejestrację przeprowadzisz online, a jeśli zawrzesz umowę spółki u notariusza – dokumenty wymagane złożysz w wydziale gospodarczym zajmującym się rejestracją w KRS.

Najważniejszym organem prostej spółki akcyjnej jest walne zgromadzenie. Składa się z akcjonariuszy, czyli osób, które posiadają akcje spółki – są jej właścicielami. Do zadań akcjonariuszy będzie należała decyzja o modelu zarządzania, jaki należy przyjąć w spółce.

Etapy rejestracji prostej spółki akcyjnej są podobne, jak w przypadku innych jednostek, dlatego przedsiębiorcy, którzy zamierzają się przekształcić lub stworzyć kolejną działalność nie powinni mieć problemu.