Etapy rejestracji spółki z o.o.

Samodzielne założenie firmy może być bezpiecznym rozwiązaniem, wymaga jednak znajomości w jaki sposób przebiegają etapy rejestracji spółki z o.o. W zależności od sposobu, w jaki przedsiębiorca zamierza składać wnioski poszczególne kwestie mogą znacznie się od siebie różnić.

W przypadku tradycyjnej rejestracji wnioskodawca musi sporządzić umowę w formie aktu notarialnego, składając wizytę u notariusza, aby w jego obecności opatrzyć dokument prawnym podpisem umożliwiającym przesłanie dokumentu do rejestru. Taka forma pisma jest oficjalna, wymaga jednak opłacenia kancelarii za wykonaną usługę. Inną opcją jest wypełnienie gotowego formularza udostępnionego na portalu S24 niezbędnymi informacjami o podmiocie gospodarczym – adres, nazwa firmy, liczba wspólników itp.

Po sporządzeniu dokumentu, niezależnie czy w formie papierowej czy elektronicznej wnioskodawca składa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego i oczekuje na wpis – w tym przypadku różnić może się czas oczekiwania, ponieważ stacjonarny urząd ma 7 dni na wydanie odpowiedzi, a eKRS w ciągu doby, ponieważ w taki sposób powstała nazwa trybu – S24.

Jak więc widać, w przypadku podejmowania decyzji, sposób elektroniczny może być szybszy i prostszy niż jego tradycyjna alternatywa, jednak rozważyć można jeszcze trzecią opcję w postaci całkowitego braku obowiązku składania dokumentów – dokonanie zakupu gotowej spółki zwalnia klienta z formalności, ponieważ jednostka posiada już wszystkie wpisy i numery rejestracyjne.