Jak działa fundacja?

Jeżeli chcesz założyć organizację pomagającą innym, najlepszym rozwiązaniem bez wątpienia okaże się utworzenie fundacji. Jest to organizacja pozarządowa, której kapitał przeznacza się na ściśle określony cel zawarty w jej statucie. Do jej założenia uprawniony jest niemal każdy.

Zastanówmy się jednak jak działa fundacja?

Podstawą działalności fundacji jest jej statut, a więc dokument sporządzony przez jej fundatora-założyciela. Znajdują się w nim podstawowe informacje o fundacji takie, jak jej nazwa, cele i struktura, zasady funkcjonowania. Każda fundacja musi powołać Zarząd, który pełni w niej funkcję wykonawczą. Fundacja nie działa dla zysku, jednak może prowadzić działalność gospodarczą, a dochody przeznaczyć na cele statutowe. W większości przypadków opierają się na pracy społecznej, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby zatrudniały pracowników.

Działalność fundacji jest nadzorowana przez sąd rejestrowy, właściwego starostę oraz ministra. Jednostka ta wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.