Jak przebiega rejestracja spółki z o.o.?

W celu prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne jest dopełnienie niektórych kwestii formalnych takich, jak sporządzenie statutu, zebranie kapitału zakładowego oraz powołaniu organów, które zajmować się będą reprezentowaniem i prowadzeniem spraw przedsiębiorstwa. Obligatoryjne będzie w tym celu zawarcie umowy, która zawierać będzie najważniejsze informacje dotyczące nowej spółki z o.o. oraz zakres praw i obowiązków jej wspólników, członków zarządu i zgromadzenia wspólników.

Zgodnie z prawem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą elastyczną, ponieważ umożliwia jej właścicielom sporządzenie statutu w formie uproszczonej. Właściciel ma więc możliwość zarejestrować firmę tradycyjnie, za pomocą aktu notarialnego lub za pomocą gotowego wzorca formularza w trybie S24. We wniosku przedsiębiorca podać musi skład zarządu, wartość nominalną udziałów, wysokość kapitału oraz dane spółki – adres siedziby i nazwę firmy. Nie wszyscy jednak przedsiębiorcy chcą samodzielnie sporządzać formalności.

W tym celu proponujemy konsultacje z naszymi ekspertami, którzy oferują kompleksową pomoc w rejestracji spółki zarówno do KRS oraz VAT.