Jak się otwiera oddział firmy zagranicznej?

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału. Oddział stanowi wyodrębnioną organizacyjnie część przedsiębiorcy. Dodatkowo charakteryzuje się tym, że:
– nie posiada osobowości prawnej,
– nie umożliwia prowadzenia działalności przed rejestracją,
– nie posiada zdolności sądowej.

Przedsiębiorca zagraniczny ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie oddziału na polskim rynku.

Jak się otwiera oddział firmy zagranicznej?

Założenie oddziału firmy podlega rejestracji w KRS. Przeprowadzenie tej procedury wymaga złożenia wniosku KRS W10 wraz z załącznikami:
– umowa spółki zagranicznego przedsiębiorcy
– dokument potwierdzający wpis do zagranicznego rejestru przedsiębiorców
– uchwałę przedsiębiorcy zagranicznego o utworzeniu oddziału
– notarialnie poświadczony wzór podpisu osoby upoważnionej
– zgodę osoby upoważnionej na powołanie
– przysięgłe tłumaczenie wszystkich obcojęzycznych dokumentów.

Przeprowadzenie procedury otworzenia oddziału firmy zagranicznej to jedna z usług, które oferujemy przedsiębiorcom stawiającym na profesjonalizm oraz rozwój działalności.