Jak się rejestruje fundację?

Wiele osób zastanawia się jak się rejestruje fundację i o czym należy pamiętać decydując się na powołanie fundacji. Podmiot ten jest jedną z najpopularniejszych form organizacji pozarządowych. Posiada osobowość prawną oraz może być założony zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne. Ogromną korzyścią fundacji jest to, że nie posiada barier dotyczących osób, które mogą dokonać rejestracji. Fundacja może zostać powołana zarówno przez obywateli Polski, jak i cudzoziemców. Ważnym warunkiem jest to, że siedziba fundacji musi znajdować się w Polsce.

Jak się rejestruje fundację? Jakie trzeba założyć dokumenty?

Nowa fundacja rejestruje się poprzez złożenie w KRS wniosków:
– KRS-W20
– KRS-WK
– KRS-WM

Nowa fundacja, która nie zgłasza do KRS działalności gospodarczej musi załączyć:
– oświadczenie o ustanowieniu fundacji,
– oświadczenie wskazujące właściwego ministra nadzoru,
– statut fundacji,
– uchwały o powołaniu władz fundacji,
– oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń,
– dowód dokonania opłaty za wniosek o wpis do rejestru.