Jak zarejestrować prostą spółkę akcyjną?

Prosta spółka akcyjna jest dedykowana w szczególności startupom, jednak będzie ona dostępna dla wszystkich podmiotów, niezależnie od formy prawnej oraz sektora działalności. Akcjonariuszami PSA będą mogli być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz posiadające zdolność prawną jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, np. spółki osobowe. PSA nie będzie mogła jednak zostać zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z o.o.

Jak zarejestrować prostą spółkę akcyjną?

Do założenia prostej spółki akcyjnej niezbędne będzie: zawarcie umowy spółki, ustanowienie organów (czyli zarządu i ewentualnie rady nadzorczej albo rady dyrektorów), wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie kapitału akcyjnego, wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Umowa PSA będzie mogła zostać zawarta w sposób tradycyjny lub elektroniczny przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego na portalu S24. W tym drugim przypadku swoboda założycieli będzie ograniczona do postanowień przewidzianych we wzorcu umowy.