Jak złożyć wniosek do CRBR?

Podmiotami zobowiązanymi do zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym i ich aktualizacji są następujące jednostki:
– spółki jawne,
– spółki komandytowe,
– spółki komandytowo-akcyjne,
– spółki z o.o.,
– proste spółki akcyjne,
– spółki akcyjne.

Często od naszych klientów dostajemy zapytania “Jak złożyć wniosek do CRBR, aby poszło to szybko i sprawnie oraz by wyrobić się w określonym terminie?”.

W celu dokonania zgłoszenia do CRBR należy przejść na stronę ministerstwa, a następnie wybrać Utwórz zgłoszenie. Zgłaszane dane powinny być prawdziwe, a zgłoszenie opatrzone powinno być kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. Ustawa nie przewiduje możliwości dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika. W związku z tym problem pojawi się głównie wśród obcokrajowców, którzy nie posiadają numeru PESEL, co w praktyce skutkuje brakiem możliwości uzyskania e-podpisu. Do przeprowadzenia procesu zgodnie z prawem będą musieli uzyskać numer PESEL, a następnie profil zaufany.