Kapitał w prostej spółce akcyjnej

P.S.A. to spółka kapitałowa, a zatem akcjonariusze nie będą odpowiadać za jej zobowiązania. Pomimo tej zależności, w odróżnieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej,

P.S.A. nie będzie miała wymogu co do kapitału zakładowego, który jak w przypadku innych spółek musi zostać wniesiony przy założeniu spółki, w celu zabezpieczenia interesów przyszłych wierzycieli. W prostej spółce akcyjnej będzie natomiast tworzony kapitał akcyjny, którego minimalna wartość będzie wynosiła tylko 1 zł.

Na kapitał w prostej spółce akcyjnej będą wniesione przez akcjonariuszy wkłady niepieniężne i pieniężne, takie jak:
– własność nieruchomości,
– świadczenie pracy,
– świadczenie usług,
– prawa niezbywalne.

Dzięki temu, że kapitał w prostej spółce akcyjnej będzie tak niski, spółka skierowana będzie na tworzenie start-upów, a akcjonariuszem P.S.A. będzie mógł zostać w zasadzie każdy. Akcjonariusze będą mogli bez wezwania wierzycieli do zgłaszania roszczeń wycofywać wkłady wniesione na poczet kapitału akcyjnego.

.