Krajowy Plan Odbudowy dotacje dla firm

Krajowy Plan Odbudowy – dlaczego właśnie teraz najlepiej otworzyć swój biznes? Czy obecna sytuacja przedsiębiorców w Polsce może zostać poprawiona dzięki dodatkowym środkom finansowym?

Założenia programu Odbudowy Polski mają na celu pomoc zarówno:
– obywatelom Polski (środki na wymianę źródeł ciepła, zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu),
– przedsiębiorcom (pomoc finansowa na dywersyfikację profilu działalności i odbudowę inwestycji, w tym w sektorach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii (turystyka, kultura, gastronomia, handel).

Krajowy plan odbudowy dotacje dla firm w znacznym stopniu zostaną przeznaczone na elektromobilność, wdrożenia zielonych rozwiązań oraz rozwój aplikacji i usług w zakresie cyfryzacji.

Z pieniędzy skorzystać będą mogły również samorządy terytorialne (rozbudowa infrastruktury, inwestycje w środki transportu).

Jeżeli planujesz otworzyć swoją własną firmę to rozpocznij z nami procedurę rejestracji. Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie zakładania firm, opracowanie umowy, monitorowanie procedury rejestracji oraz doradztwo prawne.