Likwidacja spółki z o.o.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z bardzo ważnego faktu, że likwidacja spółki z o.o. wymaga od właściciela przedsiębiorstwa przeprowadzenia czasochłonnego i formalnego procesu, który ma na celu zamknięcie bieżących spraw i interesów firmy, ściągnięcia wierzytelności oraz upłynnienia majątku.

Otwarcie likwidacji spółki następuje w dniu, kiedy powzięta zostaje uchwała o rozwiązaniu działalności gospodarczej. W czasie zamykania podmiotu gospodarczego powoływani zostają likwidatorzy, którzy ogłaszają rozwiązanie jednostki gospodarczej i sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Ważne jest, aby procedura likwidacyjna przeszła zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek, dlatego każdy błąd w dokumentach skutkować może poważnymi konsekwencjami natury finansowej.

Aby uniknąć źle przeprowadzonego procesu zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy oferują pomoc w zakresie rejestracji, zawieszania czy likwidacji działalności gospodarczej.