Obowiązkowe elementy umowy spółki z o.o.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to najważniejszy dokument danego podmiotu gospodarczego, który reguluje jego funkcjonowanie.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Na dokumencie tym należy zawrzeć następujące elementy:
1. Firmę spółki, czyli pełną nazwę podmiotu gospodarczego.
2. Miejscowość i adres siedziby.
3. Przedmiot działalności ustalony na podstawie wykazu Polskiej Klasyfikacji Działalności.
4. Wysokość wniesionych wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.
5. Informację odnośnie tego czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
6. Liczbę oraz wartość nominalną udziałów wniesionych przez poszczególnych wspólników.
7. Czas trwania spółki, jeżeli został on określony.

Wyżej przedstawione fragmenty to obowiązkowe elementy umowy spółki z o.o.. Warto jednak poszerzyć umowę o postanowienia dodatkowe związane z wypłacaniem dywidendy, likwidacją spółki, zbywaniem udziałów, dokonywaniem dopłat, tworzeniem kapitałów i funkcjonowaniem organów spółki.