Oferta sprzedaży spółki z o.o.

Oferta sprzedaży spółki z o.o. pomimo tego, że dotyczy jednej formy prawnej działalności gospodarczej może w znacznym stopniu różnić się od siebie i tym sposobem:
– spółki mogą być oferowane przez wyspecjalizowane firmy, zajmujące się rejestracją i odsprzedażą założonych podmiotów lub przez osobę fizyczną, która musi zrezygnować z podjęcia lub dalszego prowadzenia działalności,
– oferta sprzedaży spółki z o.o. może dotyczyć nowych, dopiero założonych spółek lub stażowych, których zakup zwiększa szanse na otrzymanie dofinansowania i nawiązania współpracy z innymi przedsiębiorcami,
– podmioty na sprzedaż mogą, ale nie koniecznie muszą być zgłoszone do rejestru czynnych płatników VAT, posiadać dodatkowe pozwolenia, zezwolenia i licencje,
– spółki mogą posiadać idealnie czystą historię wynikającą z tego, iż nie prowadziły działalności lub posiadają historię – są zadłużone lub przynoszą zyski,
– oferta sprzedaży może różnić się ceną, będącą indywidualną kwestią każdej firmy oraz jest uzależnioną od kompleksowości oferowanych usług.