Oświadczenie o beneficjentach rzeczywistych do CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przechowywane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobie fizycznej lub osobach fizycznych, które:
– sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadanie uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę lub,
– w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Mimo, że rejestr już ruszył, oświadczenie o beneficjentach rzeczywistych do CRBR może być składane do 13 kwietnia 2020 roku. Spółki, które zostały założone przed 13.04.2019 r., mają bowiem pół roku na dokonanie zgłoszenia. Natomiast te, które będą dopiero zakładane, zgłoszenie do CRBR składają w terminie 7 dni od rejestracji w KRS.