Otwarcie oddziału firmy zagranicznej instrukcja

Przedsiębiorcy zagraniczni mają prawo otworzyć oddział swojej firmy w Polsce pod warunkiem, że jej działalność będzie mieścić się w zakresie przedmiotu działalności.

Dla przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) obowiązują takie same zasady prowadzenia działalności gospodarczej, jak w przypadku przedsiębiorców polskich.

Otwarcie oddziału firmy zagranicznej instrukcja:
1. Rozpoczęcie działalności w ramach oddziału wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.
2. Kolejnym krokiem jest ustanowienie osoby upoważnionej do reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego na terytorium Polski.
3. Istotną kwestią w zakresie otworzenia oddziału firmy zagranicznej jest dopełnienie wszelkich formalności w odpowiednim Urzędzie Skarbowym oraz uzyskanie niezbędnych licencji oraz pozwoleń.

Z naszą pomocą przedsiębiorcy nie muszą obawiać się tego, że procedura będzie trwała długo. Oferujemy przeprowadzenie procedury otwarcia oddziału zagranicznej firmy w Polsce. Dopełnimy wszystkich formalności w imieniu przedsiębiorcy zagranicznego.