Otwarcie oddziału firmy zagranicznej na terenie Polski pomoc

Podczas tworzenia oddziału firmy zagranicznej w Polsce należy zwrócić szczególną uwagę na wymogi prawne, które mają wpływ na prawidłową procedurę utworzenia oddziału. O jakich zasadach warto pamiętać:
– utworzenie oddziału umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej zarówno w małej, jak i dużej skali,
– nazwę oddziału powinna stanowić oryginalna nazwa przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów “oddział w Polsce”,
– oddział nie posiada osobowości prawnej, zdolności prawnej, sądowej i procesowej (wszystko posiada sam przedsiębiorca zagraniczny),
– należy dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS,
– brak wymogu minimalnego kapitału,
– przedsiębiorca zagraniczny zobowiązany jest do ustanowienia osoby upoważnionej do reprezentacji,
– przedsiębiorca zagraniczny ponosi pełną odpowiedzialność za działania oddziału.

Otwarcie oddziału firmy zagranicznej na terenie Polski pomoc to usługa w ramach której przeprowadzamy w imieniu Klienta całą procedurę utworzenia oddziału.