Pomoc w zarejestrowaniu fundacji

Rejestracja fundacji opiera się na ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach. Każdy podmiot funkcjonuje w oparciu o wewnętrzną dokumentację oraz statut.

Fundacja jest organizacją posiadającą osobowość prawną, która została powołana do realizowania celów z zakresu użyteczności publicznej. Czym jest osobowość prawna?To zdolność do zdolność osób prawnych do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych.

Wymogiem założenia fundacji jest to, aby jej cele nie były przeciwne do podstawowych interesów Rzeczpospolitej Polskiej.

Fundacja jest zwolniona z odprowadzania podatku dotyczącego źródeł przychodów fundacji. Jest to powodem licznych kontroli organów państwowych.

Doskonale wiemy o tym, że pomoc w zarejestrowaniu fundacji może okazać się niezbędna dla wielu osób, które chcą podjąć działania w celu wyższego dobra.

Z tego powodu oferujemy pomoc w przygotowaniu potrzebnej dokumentacji oraz złożeniem jej w odpowiednich instytucjach.