Postępowanie likwidacyjne spółki z oo

Obowiązujące w Polsce przepisy, które znajdują się na kartach Kodeksu Spółek Handlowych, informują nas o tym, iż postępowanie likwidacyjne spółki z oo, należy rozpocząć od podjęcia uchwały przez wspólników, aby następnie móc zająć się:
– zamknięciem bieżących interesów spółki,
– uregulowaniem zobowiązań wobec innych podmiotów,
– ściągnięciem należności wobec prowadzonej spółki,
– upłynnieniem pozostałego majątku spółki.

Po podjęciu uchwały wspólników, przedsiębiorca jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie właściwego Sądu Rejestrowego, po czym możliwe będzie rozpoczęcie oficjalnego procesu likwidacyjnego.

Tuż po zakończeniu procedury likwidacyjnej, konieczne jest złożenie wniosku odnośnie zakończenia postępowania. Wówczas spółka zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców. Równie ważne jest poinformowanie Urzędu Skarbowego o zaistniałej sytuacji, aby nie narażać się na nieprzyjemne konsekwencje z tytułu zaniechania obowiązku podatkowego.

Jeśli pojawiają się pytania, bądź ewentualne wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem!