Pozyskanie podpisu elektronicznego

Czym jest podpis elektroniczny? To w szerokim znaczeniu zbiór środków technicznych, organizacyjnych oraz prawnych, które zapewniają autentyczność oraz skutki prawne dokumentów elektronicznych.

Wyróżniamy:
– podpis elektroniczny, który stanowi deklarację tożsamości autora,
– zaawansowany podpis elektroniczny, czyli podpis, który dzięki zastosowaniu odpowiednich środków technicznych jest jednoznacznie związany z dokumentem oraz autorem i trudny do sfałszowania,
– kwalifikowany podpis elektroniczny, który jest szczególną formą podpisu zaawansowanego, która spełnia szczególne wymagania techniczne i organizacyjne.

Pozyskanie podpisu elektronicznego wymaga posiadania wiedzy z zakresu aktualnych przepisów prawnych. Nie każdy jest w stanie samodzielnie dopełnić wszystkich formalności. Doskonale o tym wiemy i wychodząc naprzeciw Klientom oferujemy pomoc w wyrobieniu e-podpisu.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy chcą posługiwać się podpisem elektronicznych w sprawach urzędowych oraz prywatnych.