Procedura likwidacji spółki z o.o.

Od momentu podpisania uchwały o rozwiązaniu spółki jednostka używa nazwy “w likwidacji”. Władze spółki podejmują uchwałę o likwidacji spółki i rozpoczyna się procedura likwidacji spółki z o.o..

Jeśli spółka zarejestrowana została w trybie S24, to uchwała może być podjęta również w trybie elektronicznym. W takim wypadku uchwałę o rozwiązaniu spółki możesz złożyć na wzorcu elektronicznym, który musi być podpisany przez wszystkich wspólników bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem kwalifikowanym.

Uchwała o powołaniu likwidatorów może zostać podjęta w tym samym czasie co uchwała o rozwiązaniu spółki. W zależności od rodzaju spółki i uchwały wspólników likwidatorami mogą być wspólnicy, członkowie zarządu albo osoby wybierane spoza spółki.

Aby rozpocząć proces likwidacji, likwidatorzy muszą sporządzić bilans otwarcia likwidacji. Na to zadanie mają 15 dni od momentu powstania przyczyn ogłoszenia likwidacji. Bilans musi być podpisany przez wszystkich likwidatorów.