Prosta Spółka Akcyjna minimalny kapitał

P.S.A. to spółka kapitałowa, która będzie działać trochę inaczej jak spółka z o.o. lub spółka akcyjna. W przypadku prostej spółki akcyjnej nie będzie wymogów co do minimalnego kapitału zakładowego, który musi zostać wniesiony przy założeniu spółki, stanowiącego zabezpieczenie interesów przyszłych wierzycieli. W P.S.A. będzie tworzony natomiast kapitał akcyjny, którego minimalna wartość została ustalona na poziomie symbolicznej złotówki. Wysokość kapitału akcyjnego nie będzie nigdzie określana, co oznacza, że bez problemu możemy go zwiększyć bez dodatkowych zmian w dokumentach.

Akcje prostej spółki akcyjnej będą obejmowane po cenie emisyjnej, w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Za wkład niepieniężny w P.S.A. uznaje się wartość majątkową, która niekoniecznie ma zdolność aportową. W szczególności wkład będzie mogła stanowić praca akcjonariusza lub świadczenie przez niego usług. Bardzo ważną różnicą jest również fakt, że prosta spółka akcyjna minimalny kapitał może pozyskać w ciągu pierwszych lat funkcjonowania na rynku, co jest ogromną zaletą dla nowych przedsiębiorców.