Prosta Spółka Akcyjna Warszawa

Prosta Spółka Akcyjna Warszawa to rozwiązanie, które zostało przygotowane głównie z myślą o startupach i we współpracy ze środowiskiem startupowym. PSA stanowi połączenie cech spółki z o.o. z zaletami spółki akcyjnej, zwłaszcza w zakresie możliwości finansowania spółki oraz jej funkcjonowania.

Zasadniczą zmianą jest fakt, że wysokość minimalnego kapitału akcyjnego PSA nie będzie wskazywana w umowie spółki, a zmiana wysokości kapitału akcyjnego nie będzie wymagała przeprowadzenia sformalizowanej procedury jego podwyższenia bądź obniżenia, stanowiącym zmianę umowy spółki. W związku z zawiązaniem spółki wysokość kapitału akcyjnego będzie określona przez zarząd na podstawie sumy wartości wkładów pieniężnych i wkładów niepieniężnych wniesionych na pokrycie akcji. Kolejną nowością będzie możliwość wniesienia przez akcjonariuszy wkładu w postaci pracy lub usług. Minimalny kapitał zakładowy wynosi tylko 1 zł.