Prosta spółka akcyjna założenie Warszawa

Prosta spółka akcyjna założenie Warszawa może odbywać się przy użyciu systemu informatycznego S24. W ciągu 24 godzin będzie można cieszyć się spółką. Proces zakładania jest identyczny w przypadku spółki z o.o..

Umowa spółki będzie mogła być kształtowana dowolnie w kwestiach, które nie są ujęte w ustawie. Wymóg umowy w postaci aktu notarialnego będzie tylko wówczas, gdy PSA będzie tworzona na podstawie wkładów niepieniężnych. Uproszczeniem jest fakt, że wartość wkładów nie będzie weryfikowana przez biegłego rewidenta.

Skład zarządu w Prostej Spółce Akcyjnej będzie mógł być jednoosobowy, a powołanie rady nadzorczej nie będzie obowiązkowe.

Najważniejszym organem w PSA będzie walne zgromadzenie. Składające się z akcjonariuszy, czyli osób, które posiadają akcje spółki. W przypadku spółki jednoosobowej tylko założyciel wejdzie w jego skład.

Interesuje Cię więcej szczegółów dotyczących PSA? Napisz do nas i dowiedz się więcej, zanim zdecydujesz się rozpocząć prowadzenie działalności w tej formie.