Prowadzenie fundacji korzyści

Fundacja stanowi organizację posiadającą osobowość prawną, która zostaje powołana do realizowania celów z zakresu użyteczności publicznej.

Cele społecznie użyteczne oraz zgodne z interesem Rzeczypospolitej
– ochrona zdrowia,
– rozwój gospodarki i nauki,
– oświata i wychowanie,
– kultura i sztuka,
– opieka i pomoc społeczna,
– ochrona środowiska,
– ochrona środowiska i zabytków.

Cele określone w ten sposób sprawią, że rejestracja fundacji zostanie przeprowadzona bezproblemowo.

Jakie prowadzenie fundacji korzyści ma dla założycieli?
Ogromnym plusem prowadzenia fundacji są ułatwienia związane z jej funkcjonowaniem na rynku. Mowa tutaj o zwolnieniach podatkowych dotyczących źródeł przychodów – nabycie przez fundację w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest wolne od podatku od spadków i darowizn

Czy warto zarejestrować spółkę? Zdecydowanie tak, ponieważ fundacja działa w celach altruistycznych.

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w zakresie rejestracji fundacji – przygotowanie dokumentów oraz złożenie ich w odpowiednich instytucjach.