Rejestracja fundacji Warszawa

Fundacja może zostać powołana zgodnie z Ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku w celu realizacji celów zgodny z podstawowymi interesami RP. Mowa tutaj m.in. o ochronie zdrowia, rozwoju gospodarki i nauki, oświacie i wychowaniu, kulturze i sztuce.

Na czym polega rejestracja fundacji Warszawa?
Powołanie fundacji jest możliwe, gdy fundator wniesie środki finansowe pokrywające tzw. fundusz założycielski. Umożliwia on późniejszą realizację celów określonych w statucie. Fundator zobowiązany jest również do złożenia odpowiedniego oświadczenia woli informującego o chęci powołania fundacji.

Fundacja zaczyna funkcjonować jako zwykły podmiot prawny w momencie wpisu jej do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli gdy uzyskuje osobowość prawną.

Kto prowadzi sprawy fundacji oraz odpowiada za zobowiązania?
Specjalnie wyznaczone organy reprezentują fundację, zarządzają jej sprawami oraz odpowiadają za właściwe dysponowanie majątkiem.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego biura. Współpraca z nami to kompleksowe wsparcie osób, które chcą założyć fundację w Warszawie.