Rejestracja jednoosobowej spółki z o.o.

Rejestracja jednoosobowej spółki z o.o. podobnie jak wieloosobowego podmiotu przebiega w taki sam sposób. Fakt, iż w rejestrowanym podmiocie będzie tylko jeden wspólnik niestety nie zmniejsza liczby formalności, ani nie upraszcza procedury.

Pierwszym sposobem, w jaki może odbyć się rejestracja jednoosobowej spółki z o.o. jest tradycyjna rejestracja. Wiąże się ona z koniecznością sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, sporządzeniem i złożeniem wniosków i formularzy o wpis do KRS. Drugą opcją jest elektroniczna rejestracja bazująca na gotowym wzorcu umowy i krótkim formularzu, która pozwala założyć podmiot w 24 godziny, bez wychodzenia z domu.

Rejestracja jednoosobowej spółki z o.o. interesuje głównie te osoby, które chcą samodzielnie prowadzić firmę i nie chcą dzielić się zyskiem. Warto jednak mieć na uwadze, że właściciele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,w której występuje co najmniej dwóch udziałowców są zwolnieni z obowiązku opłacania składek ZUS.