Rejestracja prostej spółki akcyjnej przez Internet

Prosta Spółka Akcyjna może zostać założona zarówno przez jedną, jak i kilka osób. Jej umowa może zostać zawarta:
– Elektronicznie – wystarczy wypełnienie formularza dostępnego w systemie teleinformatycznym. Ten sposób założenia spółki jest bardzo szybki – maksymalnie zajmuje 24h, jednak wtedy akcje muszą zostać pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym.
– W formie aktu notarialnego – odpowiednia forma niezbędna w przypadku wkładów niepieniężnych. Jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne w postaci świadczenia pracy lub usług, to w umowie niezbędne jest określenie rodzaju i czasu ich świadczenia.

P.S.A. różni się od innych spółek kapitałowych, głównie wysokością wkładów na pokrycie minimalnego kapitału akcyjnego, który musi wynosić co najmniej 1 zł. Kapitał zakładowy nie musi być pokryty przed rejestracją. Przedsiębiorca ma na zabezpieczenie majątku zakładowego 3 lata od momentu uzyskania wpisu do KRS.