Rejestracja prostej spółki akcyjnej w Krakowie

Rejestracja prostej spółki akcyjnej w Krakowie to:
– brak barier wejścia (1 zł kapitału na start),
– szybka rejestracja elektroniczna (w 24h za pomocą formularza obok możliwości rejestracji metodą “tradycyjną”),
– uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce (w tym możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej albo w czasie wideokonferencji),
– duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki, maksymalnie wykorzystywany kapitał ludzki (w tym akcje za prace i usługi),
– łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak “zamrożonego” kapitału zakładowego, ale zarazem obowiązek dbania o wypłacalność spółki i inne środki, które zapewniają ochronę jej wierzycielom,
– uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony np. przez firmę inwestycyjną albo notariusza,
– brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków – akcje PSA nie będą notowane na giełdzie; jednocześnie będzie możliwość przekształcenia PSA w spółkę akcyjną w celu wejścia na giełdę,
– nieskomplikowana i elastyczna struktura organów (brak obligatoryjnej rady nadzorczej i możliwość powołania rady dyrektorów),
– uproszczona likwidacja PSA.