Rejestracja Prostej Spółki Akcyjnej w Warszawie

Prosta Spółka Akcyjna to nowa forma prawna, która ma ułatwić w szczególności rozwój startupów poprzez uproszczoną i elektroniczną procedurę, również w zakresie ich rejestracji. PSA ma łączyć cechy spółki z o.o. z zaletami spółki akcyjnej. Główne cechy prostej spółki akcyjnej to: 1 złoty kapitału na start, szybka rejestracja elektroniczna, elektronizacja procedur.

Opodatkowanie PSA nie będzie odbiegać od zasad opodatkowania pozostałych spółek kapitałowych. Do przychodów prostej spółki akcyjnej zastosować będzie zatem można jedną z dwóch stawek podatku:
– 19% podstawy opodatkowania,
– 9% podstawy opodatkowania od przychodów innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Rejestracja Prostej Spółki Akcyjnej w Warszawie to oferta naszej firmy, którą stworzyliśmy specjalnie dla Ciebie!