Rejestracja spółek w rejestrze VAT 2019

Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi posiadać własną umowę, która określa podstawowe informację m.in.:
– nazwę i siedzibę spółki,
– przedmiot działalności spółki,
– wysokość kapitału zakładowego,
– informację o ilości i wartości nominalnej udziałów przez poszczególnych wspólników,
– czas trwania spółki jeśli jest on oznaczony.

Po zawarciu umowy spółki zawiązana zostaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Zarząd ma obowiązek zgłosić taką spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego.

Warunkiem koniecznym do zgłoszenia podmiotu jest wniesienie przez wszystkich wspólników całości wkładów na pokrycie kapitału zakładowego w przewidzianej formie. Jednostkę należy zgłosić w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki. W przypadku przekroczenia tego terminu umowa spółki ulega rozwiązaniu.

Ostatnią rzeczą jaką przedsiębiorca może zrobić jest rejestracja spółek w rejestrze VAT 2019. Jest to nie obowiązkowa czynność, na którą decydują się tylko niektórzy przedsiębiorcy.