Rejestracja spółek z o.o. z VAT 2018

Ogromna liczba osób chce prowadzić własny biznes. My oferujemy usługę jaką jest rejestracja spółek z o.o. z VAT 2018. Dlaczego mowa tutaj o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prawną przedsiębiorstw, która zostaje utworzona przez jedną lub więcej osób. Wspólnicy tego rodzaju spółki odpowiadają za zobowiązania tylko w ograniczonym zakresie. Całkowitą odpowiedzialność ponosi wyłącznie spółka jako podmiot.

Spółka z o.o. może zostać zarejestrowana zdalnie oraz tradycyjnie. Wspólnicy zobowiązani są do pokrycia kapitału zakładowego jeszcze przed złożeniem wniosku do KRS. Mogą oni tego dokonać w formie aportu lub gotówki. Minimalna wartość udziału wynosi 50 zł.

Umowa spółki powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Spółka uzyskuje osobowość prawną w chwili wpisu do KRS.

Nasze biuro oferuje rzetelną rejestrację spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Pomożemy otworzyć biznes w krótkim czasie oraz w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.