Rejestracja spółki z o.o. zdalnie

Tradycyjna rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem długim i skomplikowanym. W związku z tym wielu potencjalnych przedsiębiorców szuka sposobu na pominięcie tych niedogodności w jak największym stopniu. Szansę na to daje rejestracja spółki online. Jest ona możliwa dzięki platformie rejestracyjnej zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Co jednak ważne, nie każdą spółkę możemy zarejestrować online. W ten sposób zewidencjonowana może zostać wyłącznie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna oraz spółka komandytowa.

Rejestracja spółki z o.o. zdalnie zmniejsza czas rejestracyjny z kilku tygodni do zaledwie 24 godzin. Warto jednak podkreślić, że wnioski rejestracyjne rozpatrywane są wyłącznie w dni robocze w godzinach pracy sądów.

Największa wadą elektronicznej rejestracji jest fakt, że do sporządzenia jej umowy stosuje się odpowiedni wzorzec. Tym samym nie mamy możliwości by wprowadzić do danego dokumentu postanowienia szczegółowe, które znacznie ułatwiają funkcjonowanie spółce, zwłaszcza jeżeli ma wielu wspólników.