Składanie oświadczenia do CRBR

Mając na uwadzę Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych trzeba w szczególności podkreślić, że za spełnienie obowiązku ujawnienia beneficjentów rzeczywistych w rejestrze odpowiedzialność spoczywać będzie na osobach reprezentujących spółkę, czyli między innymi na zarządzie, wspólnikach czy też komplementariuszu spółki. Zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych odbywać się będzie za pomocą systemu teleinformatycznego, a do jego zgłoszenie konieczny będzie kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany.

Składanie oświadczenia do CRBR powinno być dokonane do 7 dni od wpisu do KRS. Szczególnym przypadkiem są spółki założone przed 13 października 2019 r., bowiem przedsiębiorcy, którzy założyli wtedy jednostki mają czas do 13 kwietnia 2019 r. na uzupełnienie braków.

Do rejestru powinny zostać wpisane dane członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki. W zakresie tych danych mieszczą się: imię, nazwisko, numer PESEL, obywatelstwo, państwo, w którym ta osoba zamieszkuje oraz informacje o wielkościach i charakterze udziałów lub przysługujących uprawnieniom.