Sp. z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prawna przedsiębiorstwa, która może zostać utworzona przez jedną lub więcej osób. Wspólnicy w przypadku sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. Podmiot gospodarczy należy do spółek handlowych, których prawa jasno uregulowane są przez Kodeks Spółek Handlowych. Zgodnie z prawem działalność gospodarcza zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Po zakończeniu roku firma musi sporządzić sprawozdanie finansowe, które składa się z rachunku zysków i strat, bilansu oraz informacji dodatkowych.

Jednym z większych plusów związanych z prowadzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwość zarejestrowanie firmy przy użyciu systemu S24. Wniosek o wpis złożony elektronicznie rozpatrzony zostaje w ciągu 24 godzin, co stanowi znaczne usprawnienie całej procedury. Tradycyjna rejestracja może w przypadku źle sporządzonych dokumentów trwać tygodniami, dlatego w takiej sytuacji warto powierzyć formalności podmiotom zewnętrznym. Kancelarie oferują sprzedaż gotowych spółek, ale także rejestrację i aktualizację w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zapraszamy do zapoznania się z taką ofertą, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę!