Spółka z o.o. dla obcokrajowca

Cudzoziemcy decydujący się na poprowadzenie firmy w Polsce zazwyczaj postanawiają zrobić to w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. dla obcokrajowca to szczególnie korzystne rozwiązanie z kilku względów. Po pierwsze, może założyć ją na takich samych zasadach jak rodowity obywatel naszego kraju. Po drugie, może poprowadzić pod nią dowolną działalność pod warunkiem, iż jej cel jest zgodny z prawem. Największą zaletą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednak jak sama jej nazwa wskazuje ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Dzięki temu jej założyciele nie muszą obawiać o swój prywatny majątek w przypadku zadłużenia spółki, ponieważ wszelkie należności będą regulowane wyłącznie z jej kapitału.

Założenie spółki z o.o. wiąże się z koniecznością przejścia długiej procedury rejestracyjnej. Na szczęście niedogodności z nią związane można w bardzo łatwy sposób zniwelować. Szansę na to daje zakup gotowej spółki, czyli podmiotu który pełną rejestrację ma już za sobą i jest gotowy aby w każdej chwili poprowadzić pod sobą działalność. Kupując spółkę jej właścicielami możemy stać się już w zaledwie jedną dobę, a nasze obowiązki ograniczają się do złożenia jednego podpisu na umowie spółki w obecności notariusza, a w przypadku obcokrajowców także tłumacza przysięgłego.