Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla cudzoziemców

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla cudzoziemców stanowi idealne narzędzie do poprowadzenia działalności na terytorium Polski. Jest tak, ponieważ do założenia spółki z o.o. upoważnieni są niemal wszyscy niezależnie od kraju swojego pochodzenia. Co więcej, od niedawna podmiot ten mogą zarejestrować również online za pomocą platformy rejestracyjnej dostępnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Spółka z o.o. to jednak szereg innych zalet. Między innymi ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę, konieczność wniesienia wkładów o niewielkiej wartości (zaledwie 5 tysięcy złotych), dysponowanie osobowością prawną oraz możliwość poprowadzenia pod spółką niemal każdego rodzaju działalności.

Nasza firma oferuje gotowe spółki na sprzedaż. Decydując się na nasze usługi ograniczysz formalności związane z tradycyjną rejestracją do minimum, jakie stanowi złożenie podpisu na umowie spółki pod nadzorem notariusza. W przypadku osób z zagranicy, niewładających w sposób płynny językiem polskim wymagana jest również obecność tłumacza przysięgłego.