Sprzedam dwuletnią spółkę

Przedsiębiorca może sam założyć podmiot gospodarczy lub dokonać zakupu gotowego biznesu.

Na rynku pojawia się wiele ofert firm, które zakładają spółkę w celu dalszej odsprzedaży. Klient, który nabywa gotową działalność gospodarczą otrzymuje w ciągu jednego dnia przedsiębiorstwo posiadające spisaną umowę i niezbędne numery rejestracyjne, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz opłacony minimalny kapitał zakładowy.

W niektórych ogłoszeniach pojawia się tzw. biznes stażowy – oznacza to, że działalność została zarejestrowana w danym roku i od tej pory nie prowadziła żadnego rodzaju działalności. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie lub brania udziału w przetargach i aukcjach czas trwania podmiotu gospodarczego może mieć istotne znaczenie.

Sprawdzając ogłoszenia typu “sprzedam dwuletnią spółkę z o.o.” czy “sprzedam spółkę stażową” należy sprawdzić, czy firma posiada pozytywną opinię, a biznes został zarejestrowany w legalny sposób i nie posiada żadnej historii gospodarczej ani związania umową.