Sprzedaż spółki z o.o. Warszawa

Sprzedaż spółki z o.o. Warszawa to procedura, w wyniku której przedsiębiorca staje się pełnoprawnym właścicielem wcześniej zarejestrowanego podmiotu, za pośrednictwem którego może legalnie prowadzić swoją działalność gospodarczą. Sprzedaż polega na przepisaniu 100% udziałów na nowego właściciela i odbywa się pod okiem notariusza. Przedsiębiorca najpierw ustala wszystkie szczegóły z firmą, od której chce odkupić spółkę – zapoznaje się z ofertą, wybiera podmiot, który chce nabyć i negocjuje warunki współpracy. Następnie udaje się na spotkanie w kancelarii notarialnej, którego zorganizowaniem zajmuje się sprzedający i podpisuje dokumenty, sporządzone przez firmę oferującą sprzedaż spółki z o.o. Warszawa. W dalszej kolejności zgłasza wszystkie zmiany, jaki chciałby wprowadzić (nazwa, siedziba, zakres PKD, zapisu w umowie dotyczące reprezentacji, skład zarządu i inne), na podstawie których sprzedający sporządza wniosek o zaktualizowanie danych spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.