Akt notarialny spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, powstałą na mocy umowy wspólników. Zawarcie umowy następuje u notariusza, ponieważ musi przybierać formę aktu notarialnego. Na spotkaniu w kancelarii, na którym spółka ma zostać zawiązana muszą stawić się wszyscy udziałowcy, którzy podpiszą dokument. Jedynym odstępstwem od zasady, że umowa musi przybierać formę …