Elektroniczna aktualizacja danych spółki z o.o.

Elektroniczna aktualizacja danych spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym zacznie obowiązywać od 1 marca 2021 roku. Od tego dnia zarówno pierwotny wpis, jak i wpisy zmian będą składane wyłącznie w formie elektronicznej. Złożenie będzie wymagało posłużenia się podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Od tej daty nie będzie możliwe …

Pomoc w zmianie danych spółki S24

Dlaczego pomoc w zmianie danych spółki S24 okazuje się być niezbędna dla osób prowadzących działalność wpisaną do KRS? Czy współpraca z naszym biurem pomoże ustrzec właścicieli firm od kar finansowych? Niezłożenie wniosków aktualizacyjnych w przypadku zaistnienia takiej potrzeby naraża przedsiębiorców na odpowiedzialność wobec kontrahentów oraz inwestorów, dla których dane w …

Otwarcie oddziału firmy zagranicznej na terenie Polski pomoc

Podczas tworzenia oddziału firmy zagranicznej w Polsce należy zwrócić szczególną uwagę na wymogi prawne, które mają wpływ na prawidłową procedurę utworzenia oddziału. O jakich zasadach warto pamiętać: – utworzenie oddziału umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej zarówno w małej, jak i dużej skali, – nazwę oddziału powinna stanowić oryginalna nazwa przedsiębiorcy zagranicznego …

Elektroniczna aktualizacja danych w KRS 2019

Przedsiębiorca prowadzący przedsiębiorstwo na rynku w postaci spółki, niezależnie do wybranej wcześniej formy prawnej, zobowiązany jest do aktualizacji danych znajdujących się w rejestrze KRS. Na skutek prowadzenia działalności, wystąpienia różnych zdarzeń prawnych, wiele danych objętych obowiązkiem wpisu może ulec zmianie, które przedsiębiorca jest zobligowany zgłosić do właściwego rejestru. Doskonale zdajemy …