Aktualizacja wpisów KRS w Warszawie

Krajowy Rejestr Sądowy jest zbiorem informacji na temat wszystkich spółek zarejestrowanych w Polsce. Muszą się w nim znaleźć wszystkie informacje takie, jak siedziba spółki, wysokość wniesionego kapitału zakładowego, informacja o organach uprawnionych do reprezentowania spółki itp.. Tak więc wszelkie zaistniałe zmiany należy w odpowiednim czasie zaktualizować. Obowiązkowa aktualizacja wpisów KRS …