Oświadczenie o beneficjentach rzeczywistych do CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przechowywane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobie fizycznej lub osobach fizycznych, które: – sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadanie uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania …